"การเซ่นไหว้ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า มีคติความเชื่อกันว่าในรอบปี เมื่อท่านได้ดูแลปกป้องรักษาให้ทำมาหากินอยู่เย็นเป็นสุข ครั้นถึงปลายปีก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลสิ้นปี ในฐานะที่เป็นเทพยดาอารักษ์ปกป้องรักษาดูแลชุมชนและเขตเมืองทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันเภทภัยอันตรายแก่ผู้ทำความดีอยู่ในศีลธรรมจะเดินทางสู่สวรรค์เพื่อรายงานเง็กเซียนฮ่องเต้ให้ได้ทราบว่าประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างไร จึงเป็นที่มาของกาารเซ่นไหว้ และแสดงงิ้วตามประเพณีท้องถิ่นเพื่อสักการะต่อ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า รวมถึงได้มีการบวงสรวงบนบานศาลกล่าว ขอให้ท่าน  ปกป้องรักษาให้ทำมาหากินอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดตลอดมา"
   เดิมทีตั้งอยู่ถนนกรุงศรีใน เนื่องจากสถานที่คับแคบและแออัด จึงได้ย้ายมาอยู่ที่สามแยก ถนนเทศบาล 3 ตัดกับ ถนนเทศบาล 1 ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีทำเลเหมาะสม สะดวกสำหรับประชาชนที่จะมาสักการะในวันสำคัญต่างๆ ปึงเถ่ากง-ม่า เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุรินทร์แห่งหนึ่ง ที่มีประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
  หมายเหตุ : ปึงเถ่ากง-ม่า แปลตรงตัวว่า อากง-อาม่าที่เป็นหัวหน้าประจำท้องที่คล้ายกับตี่จู้เอี้ย (เจ้าที่..ที่อยู่ในบ้าน) แต่ว่าใหญ่กว่าคือดูแลพื้นที่ใหญ่กว่าเหมือนกับ นายอำเภอนั่นเอง..

ความหมายของ "ของไหว้เจ้า"

    ชุดของคาว ได้แก่
    หมู       หมายถึง ความมั่งคั่ง และหัวหมูเป็นสัญลักษณ์แห่งสมองและปัญญา
    ไก่        หมายถึง การตรงเวลา ความรู้งาน
    ตับ       หมายถึง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
    ปลา     หมายถึง เหลือ มีวินัยให้เหลือกินเหลือใช้
    กุ้งมังกร หมายถึง มีอำนาจวาสนา แต่คนจีนแต้จิ๋วอาจจะเปลี่ยนจากกุ้งมังกรเป็นเป็ด และเปลี่ยนเป็นปลาหมึกแห้งสำหรับคนจีนแคะ ด้วยเป็นความเชื่อที่ถือกันมาในท้องถิ่นเดิม
    ซึ่งขึ้นอยู่กับใครจะไหว้มากหรือน้อย โดยถ้าไหว้ 3 อย่างเรียกว่า ชุดซาแซ ประกอบด้วย หมู เป็ด ไก่
ถ้าไหว้ 5อย่าง เรียกว่า ชุดโหงวแซ ประกอบด้วย หมู เป็ด ไก่ ตับ ปลา กุ้งมังกร

    ชุดกับข้าว ซึ่งทำไหว้ผีบรรพบุรุษและไว้รับประทานกันเองหลายอย่าง ซึ่งมีนัยมงคล อาทิ
    ลูกชิ้นปลา หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว
    ผัดตับกับกุยช่าย หมายถึง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน กุยช่าย ออกเสียงเหมือน กุ่ย ซึ่งหมายถึง รวย
    ผัดถั่วงอก หมายถึง ความเจริญงอกงาม บ้างก็ว่าเปรียบเหมือนหนวดมังกร สื่อถึงอำนาจวาสนา
    เต้าหู้ ออกเสียงตามสำเนียงจีนว่า โตฟู หมายถึง  ความสุข
    สาหร่ายทะเล เรียกว่า ฮวกฉ่าย ออกเสียงคล้าย ฮวดใช้ ที่แปลว่าโชคดี ร่ำรวย

    ชุดของหวาน ขนมไหว้เจ้านั้นมีหลากหลาย แต่หลักๆ ได้แก่
    ขนมถ้วยฟู หมายถึง ขนมแห่งความเจริญงอกงาม
    ซาลาเปาถ้ามีไส้ที่เป็นมงคล เช่น ไส้เต้าหู้ ซึ่งมีความหมายว่า ความสุข ก็จะแปลว่า ห่อความสุขมาให้
    ขนมซิ่วท้อ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอายุยืน
    ขนมไข่ หมายถึงการเกิดและการเจริญเติบโต
    โหวงเส็กทึ้ง ไทยเรียกขนมจันอับ ประกอบขึ้นจากขนมห้าอย่าง คือ ถั่วตัด งาตัด ถั่วเคลือบ ข้าวพอง ฟักเชื่อม        ซึ่งหมายถึงความร่ำรวยและความหวานของชีวิต
  
ชุดผลไม้จะมี ส้ม องุ่น สับปะรด กล้วย โดยมีความหมายดังนี้
    ส้ม คำจีนเรียกว่า "ไต้กิก" แปลว่า โชคดี
    องุ่น คำจีนเรียกว่า "พู่ท้อ" หมายถึง งอกงาม
    สับปะรด คำจีนเรียกว่า "อั้งไล้" แปลว่า มีโชคมาหา
    กล้วย คำจีนเรียกว่า "เฮียงเจีย" หรือ "เกงเจีย" มีความหมายถึงการมีลูกหลานสืบสกุล

เครื่องดื่ม น้ำชา 5 ที่ หากมีไหว้ของคาวจะไหว้เหล้าด้วยก็ได้ ก็จัด 5 ที่เช่นกัน สำหรับบางบ้านมีการไหว้อาหาร
เจแห้ง ให้แก่ บรรพบุรุษด้วย บางบ้านนิยมเปิดไฟไว้ที่ศาลเจ้าที่ "ตี่จู่เอี๊ย" เพื่อรอรับวันที่เจ้าจะเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ในวันที่ 4 เดือน 1 ของจีน
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE